Xây dựng mới nhà Anh Việt, Chị Liên – Quận Tân Bình

Thông tin công trình

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Anh Việt, Chị Liên
Đơn vị thực hiện : Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Đại Nam
Ngày hoàn thành : 06/03/2018
Diện tích nền trệt : 4.5m x 15m