Thông tin công trình

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Anh Quang
Đơn vị thực hiện : Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Đại Nam
Ngày hoàn thành : 11/02/2018
Diện tích nền trệt : 6m x 15m