Xây dựng mới nhà Anh Huy – Bình Chánh

Thông tin công trình

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Anh Huy
Đơn vị thực hiện : Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Đại Nam
Ngày hoàn thành : 02/11/2017
Diện tích nền trệt : 5m x 14m